آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمای ثبت درخواست طرح کادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آئین نامه کارورزی کار و دانش (طرح کاد)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق گرایش های الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات (ورودی ۹۳ به بعد)سرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته ی ریاضیات و کاربردها برای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
بـرنامه درسی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری ورودی ۹۶ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش مهندسی مواد مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۸۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته فیزیک مهندسی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی ساخت و تولید مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۷ به بعدسرفصل دروس کارشناسی
بــرنامه درسی رشته مهندسی دریا مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد۲۱ آبان ۱۳۹۸
فرم "پیوست اشتغال" برای درخواست ایجاد رشته جدیدفرم‌های گروه برنامه‌ریزی و توسعه
شیوه نامه دستیار آموزشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلآیین‌نامه‌های گروه برنامه‌ریزی و توسعه