آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۲ و پس از آنآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی۲۷ شهریور ۱۴۰۲۱۵۴۹۴۶
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
فرم مراجعه به استاد مشاور تحصیلی مقطع کارشناسیفایل های مقطع کارشناسی
راهنمای ثبت درخواست طرح کادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آئین نامه کارورزی کار و دانش (طرح کاد)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق گرایش های الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات (ورودی ۹۳ به بعد)سرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته ی ریاضیات و کاربردها برای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
بـرنامه درسی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری ورودی ۹۶ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش مهندسی مواد مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۸۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته فیزیک مهندسی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی ساخت و تولید مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۷ به بعدسرفصل دروس کارشناسی
بــرنامه درسی رشته مهندسی دریا مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۷ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰