آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۲ و پس از آنآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی۲۷ شهریور ۱۴۰۲۱۵۴۹۴۶
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
فرم مراجعه به استاد مشاور تحصیلی مقطع کارشناسیفایل های مقطع کارشناسی
راهنمای ثبت درخواست طرح کادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آئین نامه کارورزی کار و دانش (طرح کاد)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۷ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آیین نامه برگزاری بازدیدهای علمی-آموزشی دانشجویان، مصوب شورای دانشگاه ۱۴۰۲فایل های مقطع کارشناسی
فرم صلاحیت تدریس اساتید مدعوفایل های مقطع کارشناسی
تعهد محضری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه آزادفایل های مقطع کارشناسی
غیبت در جلسه امتحانفایل های مقطع کارشناسی
حذف کلیه دروس نیمسال (از طریق پیشخوان درخواست بررسی مشکلات آموزشی در سامانه گلستان انجام شود)فایل های مقطع کارشناسی
لیست نمرهفایل های مقطع کارشناسی
درخواست تغییر نمره / بازشدن سیستم گلستانفایل های مقطع کارشناسی
تطبیق واحد دانشجویان انتقالی / تغییررشته/ مهمانفایل های مقطع کارشناسی
ارزشیابی پروژه کارشناسیفایل های مقطع کارشناسی
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی(گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)فایل های مقطع کارشناسی
درخواست بازدید علمی-آموزشی دانشجویانفایل های مقطع کارشناسی
شیوه نامه و فرم های کارآموزی (از طریق پیشخوان خدمت درخواست داده شود)فایل های مقطع کارشناسی
سربرگ A۴ دانشگاه برای معرفی نامه کارآموزیفایل های مقطع کارشناسی