آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
صدور مجوز خروج از کشور مشمولان به سفرهای زیارتی و سیاحتیقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم تعهد برای دریافت سنوات ارفاقیقوانین و مقررات نظام وظیفه
دستورالعمل اعطاء سنوات ارفاقی برای مشمولان وظیفهقوانین و مقررات نظام وظیفه
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین‌المللآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودیهای ۹۷ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی‌های ۹۴ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی‌های ۹۳ و قبل) و راهنمای آموزشی مرتبطمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
مقررات مربوط به ارائه واحد سمینار تخصصی دوره کارشناسی ارشدمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوممقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
قالب نگارش پایان‌نامه، و رساله‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلیمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۷ و پس از آنمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۵ و پس از آنمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۴ و قبلمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شیوه نامه اجرائی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور دانشجویان دکتری و ضوابط استفاده از این فرصتمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
نسخه نهائی آئین نامه تدریس و حق التدریس اعضاء هیات علمی دانشگاهمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
درخواست ایجاد رشتهمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم‌های تصویب موضوع و ارائه سمینار تخصصی کارشناسی ارشدفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعریف و تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (Proposal)فرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه و درخواست تمدید سنوات پنجم و ششمفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد