آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور، مختص دانشجویان دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پیشنهاده پژوهش در دوره کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پیشنهاده رساله در دوره دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
فرم ارائه سمینار پژوهشی دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره دکتری سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد - بازنگری خرداد ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم شماره ۱ و ۲ بسندگی زبانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره دکتری - بازنگری شده در سال ۱۴۰۱مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
صدور مجوز خروج از کشور مشمولان به سفرهای زیارتی و سیاحتیقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم تعهد برای دریافت سنوات ارفاقیقوانین و مقررات نظام وظیفه
دستورالعمل اعطاء سنوات ارفاقی برای مشمولان وظیفهقوانین و مقررات نظام وظیفه
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین الملل - بازنگری ۱۴۰۲آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودیهای ۹۷ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی‌های ۹۴ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
مقررات مربوط به ارائه واحد سمینار تخصصی دوره کارشناسی ارشدمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوممقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی