آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل دروس

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق گرایش های الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات (ورودی ۹۳ به بعد)سرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته ی ریاضیات و کاربردها برای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
بـرنامه درسی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری ورودی ۹۶ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش مهندسی مواد مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۸۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۹ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته فیزیک مهندسی مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی رشته مهندسی ساخت و تولید مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۹۷ به بعدسرفصل دروس کارشناسی
بــرنامه درسی رشته مهندسی دریا مقطع کارشناسی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعدسرفصل دروس کارشناسی
مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ارشد - برای دانشجویان سال ۱۴۰۱ و بعد آنسرفصل دروس کارشناسی ارشد
چارت دروس دوره‌ دکتری دانشکده مهندسی شیمیسرفصل دروس دکتری
چارت دروس دوره‌ کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمیسرفصل دروس کارشناسی ارشد
چارت دروس دوره‌ کارشناسی دانشکده مهندسی شیمیسرفصل دروس کارشناسی
برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدسرفصل دروس کارشناسی ارشد
برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیسرفصل دروس کارشناسی ارشد
برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیسرفصل دروس کارشناسی ارشد