اطلاعیه گروه حمایت استعداد درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ابلاغ شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه مصوب دانشگاه، از میان متقاضیان واجد شرایط، تعداد محدودی را بدون آزمون جهت ورود به مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می پذیرد.

ادامه مطلب