لیست کنفرانس‌های معتبر

لیست اسامی کنفرانس­های معتبر ملی و بین­ المللی  مورد تأیید دانشگاه که به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده در فایل پیوست قابل دریافت می باشد.

لازم به یادآوری است که منبعد به مقالات ارسال شده به سایر کنفرانس­ها اعتبار پژوهشی تعلق نگرفته و مقالات ارائه شده در سایر کنفرانس­ها در ارزشیابی پایان­ نامه دانشجو قابل استفاده نبوده و نمره­ ای از بابت آن برای دانشجو در نظر گرفته نخواهد شد.

همچنین دانشجویان گرامی می توانند به کنفرانس های معتبر سایر دانشکده ها نیز مقاله ارسال نمایند.

لینک فایل کنفرانس های معتبر