آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صدور مجوز خروج از کشور مشمولان به سفرهای زیارتی و سیاحتیقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم تعهد برای دریافت سنوات ارفاقیقوانین و مقررات نظام وظیفه
دستورالعمل اعطاء سنوات ارفاقی برای مشمولان وظیفهقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم صلاحیت تدریس اساتید مدعوفایل های مقطع کارشناسی
شیوه¬نامه برگزاری امتحانات غیرحضوری نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰فایل های مقطع کارشناسی
سربرگ پاسخنامه امتحان پایان نیمسال اول ۴۰۰-۴۰۱فایل های مقطع کارشناسی
تعهد محضری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه آزادفایل های مقطع کارشناسی
امور مالی مرکز آموزشهای آزاد و مجازیآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاربرگ ۴آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۳آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۲آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۱آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
قرارداد حق التدریس دوره آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد۲۱ آبان ۱۳۹۸
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین‌المللآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
گزارشنامه علمی (فرم ۱۲ صفحه ای) درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
گزارشنامه علمی درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم و فنون بابل و دانشگاه صنعتی مازندرانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
فرم خود اظهاری متقاضیان درخصوص مقالات علمی- پژوهشی بند ۳-۱ گزارش­نامه علمیآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه