آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمای ثبت درخواست طرح کادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آئین نامه کارورزی کار و دانش (طرح کاد)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد۲۱ آبان ۱۳۹۸
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور، مختص دانشجویان دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ سنجش داوطلب بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
راهنمای نگارش پیشنهاده پژوهش در دوره کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پیشنهاده رساله در دوره دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
فرم ارائه سمینار پژوهشی دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره دکتری سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آیین نامه برگزاری بازدیدهای علمی-آموزشی دانشجویان، مصوب شورای دانشگاه ۱۴۰۲فایل های مقطع کارشناسی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد - بازنگری خرداد ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم شماره ۱ و ۲ بسندگی زبانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ درخواست شرکت در طرح استاد محوری برای پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره دکتری - بازنگری شده در سال ۱۴۰۱مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
نظامنامه اخلاق آموزشآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی