آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۲ و پس از آنآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی۲۷ شهریور ۱۴۰۲۱۵۴۹۴۶
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
فرم مراجعه به استاد مشاور تحصیلی مقطع کارشناسیفایل های مقطع کارشناسی
راهنمای ثبت درخواست طرح کادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آئین نامه کارورزی کار و دانش (طرح کاد)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۷ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد۲۱ آبان ۱۳۹۸
فرم قطعی انصراف از استفاده از سهمیه استعداد درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور، مختص دانشجویان دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ سنجش داوطلب بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
راهنمای نگارش پیشنهاده پژوهش در دوره کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پیشنهاده رساله در دوره دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
فرم ارائه سمینار پژوهشی دکتریآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آیین نامه ابلاغی آموزشی دوره دکتری سال ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آیین نامه برگزاری بازدیدهای علمی-آموزشی دانشجویان، مصوب شورای دانشگاه ۱۴۰۲فایل های مقطع کارشناسی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد - بازنگری خرداد ۱۴۰۲مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی