آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد۲۱ آبان ۱۳۹۸
آیین نامه های وزارت علوم برای متقاضیان سهمیه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
صدور مجوز خروج از کشور مشمولان به سفرهای زیارتی و سیاحتیقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم تعهد برای دریافت سنوات ارفاقیقوانین و مقررات نظام وظیفه
دستورالعمل اعطاء سنوات ارفاقی برای مشمولان وظیفهقوانین و مقررات نظام وظیفه
فرم صلاحیت تدریس اساتید مدعوفایل های مقطع کارشناسی
شیوه¬نامه برگزاری امتحانات غیرحضوری نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰فایل های مقطع کارشناسی
سربرگ پاسخنامه امتحان پایان نیمسال اول ۴۰۰-۴۰۱فایل های مقطع کارشناسی
تعهد محضری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه آزادفایل های مقطع کارشناسی
امور مالی مرکز آموزشهای آزاد و مجازیآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۴آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۳آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۲آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
کاربرگ ۱آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
قرارداد حق التدریس دوره آموزش آزادآیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزش‌های آزاد
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین‌المللآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
گزارشنامه علمی (فرم ۱۲ صفحه ای) درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه