برگزاری آزمون جامع دکتری

تقویم زمانی برگزاری آزمون جامع نیم سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

زمان برگزاری آزمون کتبی: دوشنبه 24 اردیبهشت ماه (دروس کارشناسی) و سه شنبه 25 اردیبهشت ماه (دروس تحصیلات تکمیلی)

تاریخ آزمون شفاهی: از 7 خرداد ماه 1403به مدت یک هفته، به تشخیص و اعلام دانشکده

دانشجویان قبل از ساعت ۷:۴۵  صبح در محل سالن امتحان حاضر باشند.

امتحان رأس ساعت ۸ صبح، آغاز خواهدشد.

مکان: سالن امتحانات ساختمان برق

*** برای دریافت فرم‌های شرکت در آزمون جامع و تعیین دروس، تا پایان فروردین ماه با گروه و دانشکده مربوطه هماهنگ نمایید.

 

همچنین:

 

1- دانشجویان در صورت مجاز بودن به استفاده از ماشین حساب، فقط می توانند از ماشین حساب شخصی غیرقابل برنامه ریزی خود استفاده نمایند و در طول برگزاری امتحان، مجاز به عاریت گرفتن وسایل دیگر دانشجویان نمی باشند.

2- قبل از ورود به سالن امتحان، از خاموش بودن تلفن همراه، اطمینان حاصل گردد.

3- به همراه داشتن کیف و هرگونه وسایل اضافی در سالن امتحان ممنوع می باشد.