پذیرش بورسیه صنعت

دانلود فایل شیوه نامه طرح بورسیه صنعتی بنیاد نخبگان 

در این طرح دانشجویان در مقطع کارشناسی براساس ضوابط مندرج در شیوه نامه فوق و از طریق شرکت در کنکور سراسری و مطابق با دفترچه انتخاب رشته، پذیرش می شوند.

دانلود فایل شیوه نامه طرح بورسیه صنعتی سایپا

به منظور ارتباط بخشی بهتر آموزش عالی وحوزه صنعت و همچنین تأمین و تربیت بخشی از نیروی مورد نیاز صنعت، «گروه خودروسازی سایپا»، ازمیان متقاضیان واجد شرایط آزمون سراسری سال 1402 با شرایط اختصاصی و در زیرگروه فنی و مهندسی، دانشجوی بورسیه تحصیلی و شغلی می پذیرد.
متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی، اختصاصی وسایر شرایط مندرج در این شیوه نامه و اطلاعیه های مرتبط، می توانند پس از انتخاب رشته و کسب نمرات لازم و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی در کدرشته محل های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی، به صورت دانشجوی بورسیه«گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای آن»،ادامه تحصیل نمایند.

مدارک مورد نیاز که در روز مصاحبه باید همراه داشته باشید.

فرم مصاحیه و امتیازهای مد نظر در هر مرحله

برنامه زمانی مراجعه دانشجویان جهت انجام مصاحبه:

محل انجام مصاحبه: بابل - خیابان شریعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محل انجام مصاحبه دانشکده مورد نظر می باشد

روز 08:30 10:30

دوشنبه

20/6/1402

ریخته گری فولاد طبرستان (مهندسی مواد)

اکسیرسازشمال (مهندسی صنایع)

شرکت نگارخودرو (مهندسی صنایع)

سه شنبه

21/6/1402

خطیر ماشین (مهندسی مکانیک)

صنعت سبز طبرستان (مهندسی صنایع، مکانیک، شیمی)

چهارشنبه

22/6/1402

مازرون فوم قائم (مهندسی شیمی)

اکسیرساز شمال (مهندسی شیمی)

دوشنبه

27/6/1402

شرکت فولادین ذوب آمل (مهندسی مواد و  صنایع)

 

 

کلید واژه ها: بورسیه صنعت