معرفی رشته‌ها و سرفصل دروس کارشناسی

 
ریاضیات و کاربردها
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی نقشه برداری
فیزیک مهندسی
مهندسی دریا