تقویم آموزشی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مقطع تحصیلات تکمیلی

دانشجویانی که موضوع پایان­نامه/ رساله خود را در سامانه گلستان ثبت و تصویب کرده ­اند، لازم است قبل از شروع نیمسال و انتخاب واحد نسبت به ثبت گزارش عملکرد خود از منوی پیشخوان خدمت اقدام نمایند. انجام مراحل انتخاب واحد منوط به تأیید نهایی و پایان گردش کار مربوطه بوده و تا زمانی که گردش کار در وضعیت جاری باشد امکان اخذ درس برای دانشجو وجود نخواهد داشت.

- دانشجویان ورودی سال 1400 چنانچه مدارک فیزیکی پرونده خود را ارسال نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد نخواهند بود. لازم است دانشجویان برای اطلاع از نقص مدارک خود به گزارش 222 مراجعه و در اسرع وقت نسبت به ارسال و تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

- دانشجوی گرامی،برای اطمینان از انتخاب صحیح دروس در  مطابقت با برنامه درسی، لینک گزارش تطبیق دروس را کلیک نمایید. عدم تطبیق دروس انتخابی، درزمان فارغ التحصیلی شما را دچار مشکل خواهد نمود و فارغ التحصیلی شما فقط در پی گذراندن همه دروس مورد نیاز مطابق برنامه درسی-انجام خواهدگرفت.