معرفی رشته‌ها و سرفصل دروس دکتری

 

ریاضیات و کاربردها- آنالیز
مهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-الکترونیک
مهندسی برق-کنترل
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مهندسی مواد
مهندسی عمران– سازه
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مهندسی عمران-محیط زیست
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی عمران-راه و ترابری
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران-سازه های ابی
مهندسی عمران-مدیریت ساخت
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی